Provincie Utrecht wordt 11e regenboogprovincie

UTRECHT – Maandagmiddag, 9 juli wordt de provincie Utrecht de 11e regenprovincie.

Provinciale Staten hebben de motie ‘Utrecht Regenboogprovincie’ aangenomen die werd ingediend door de fracties van GroenLinks, D66, 50 Plus, Partij v/d Dieren, SP en PvdA.

De indieners vinden dat er samen met gemeenten en relevante maatschappelijke organisaties een impuls gegeven moet worden aan het stimuleren van emancipatie en acceptatie van homoseksualiteit en transgenders en vinden het onacceptabel dat zij niet (meer) durven uit te komen voor hun identiteit.

De aangenomen motie verzoekt het College van Gedeputeerde Staten dan ook om een impuls te geven aan de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid in de provincie Utrecht. En om zich in te zetten om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van deze inwoners verder te bevorderen en te kijken naar de aard en omvang van discriminatie in de provincie Utrecht en dit te blijven monitoren.