FNV stelt Picnic voor keuze: cao of rechtszaak (Amersfoort)

.

AMERSFOORT – Vrijdagmiddag 15 februari heeft FNV in een gesprek met de directie van Picnic het bedrijf de keus gesteld tussen het toepassen van de supermarkt-cao of een rechtszaak. Binnen een week moet het bedrijf laten weten of het de supermarkt-cao gaat toepassen voor zijn medewerkers. Reageert Picnic niet of negatief, dan volgt een rechtszaak.

Picnic verdient miljoenen aan de onderbetaling van zijn medewerkers. Samen met 12 orderpickers uit de distributiecentra in Nijkerk, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven overhandigde FNV vanmorgen symbolisch een cheque van 9,9 miljoen euro aan de directie. Dit staat voor het bedrag dat Picnic in 2018 in eigen zak heeft gestoken door geen loon en werkgeverslasten te betalen conform de supermarkt-cao.

Omdat de cao voor supermarkten Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) is, zijn alle supermarkten die onder de werkingssfeer van deze cao vallen, verplicht deze toe te passen. Dat geldt ook voor online supermarkten. Jekkers: ‘Picnic weet dat het een supermarkt is en draagt dit ook uit. Maar dit bedrijf weigert om het loon te betalen waar de medewerkers recht op hebben. De rekening van het “gratis” bezorgen legt Picnic neer bij de werknemers. Bovendien zorgt deze wanpraktijk voor oneerlijke concurrentie met andere supermarkten.’

.