Politie doorzoekt vier locaties van afval- en grondbewerkingsbedrijf Vink, Barneveld

BARNEVELD – Dinsdagmorgen, 14 mei doorzoekt politie vandaag vier locaties van een afval- en grondbewerkingsbedrijf Vink en haalt ook administratie op bij een boekhouder en twee automatiseringsbedrijven. Het bedrijf wordt verdacht van gesjoemel met (vervuilde) grond. De grond is op meerdere locaties in Nederland toegepast. Het bedrijf is voor de doorzoekingen tijdelijk stil gelegd.

Het bedrijf heeft meerdere ondernemingen op vier locaties in de provincie Gelderland. Ze nemen onder meer vervuilde grond in, reinigen die grond, mengen de grond en passen de grond weer toe op locaties. De bedrijven hebben de hele keten van inname van vervuilde grond tot aan de vrijgave van de gereinigde grond voor toepassing in handen. De bedrijven worden ervan verdacht dat zij tussen 2012 en 2016 grond hebben ingenomen die zij niet mochten innemen. Dit omdat de grond afkomstig was van saneringslocaties die vervuild waren met te hoge waarden aan onder meer lood, kwik en minerale oliën. De bedrijven in Gelderland konden deze grond niet op juiste wijze zelf reinigen. Daarnaast zouden de bedrijven vervuilde grond die ze wel mochten innemen niet op juiste wijze hebben gereinigd voor die weer werd toegepast. Om hoeveel grond het gaat is onderwerp van onderzoek, maar de schatting is dat het gaat om enkele duizenden vrachtwagens. Er is door het vermoedelijke gesjoemel grond toegepast waarvan de kwaliteit niet gegarandeerd kan worden. Dat is onwenselijk.

De verdenkingen zijn handelen in strijd met de omgevingsvergunning, valsheid in geschrifte, overtreding van wet bodembescherming en van de wet milieubeheer. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart in het najaar van 2018, naar aanleiding van rapporten van de omgevingsdienst.


20190514113822.jpg
20190514113823.jpg
20190514113824.jpg


20190514113825.jpg
20190514113826.jpg
20190514113827.jpg


20190514113828.jpg
20190514113829.jpg


20190514113819.jpg
20190514113820.jpg