Gemeentekas spekken met vergunningen, Amersfoort


AMERSFOORT – Donderdagmiddag 13 juni heeft de gemeente Amersfoort via social media haar volgers geattendeerd op het feit dat als men gaat klussen aan huis of tuin en hiervoor bijvoorbeeld een container, steiger of iets anders plaatst op de stoep of straat, men wel een vergunning hiervoor moet aanvragen. En dat kost geld.

Volgens de gemeente zouden die vergunning nodig zijn omdat straten, stoepen en alle andere openbare terreinen altijd goed toegankelijk moeten blijven. De kosten voor de vergunning is ook afhankelijk van hoe lang het voorwerp voor je deur staat. De gemeente gaat na aanvraag vervolgens de vergunning toetsen en laat dan weten of de vergunning wordt gegeven.

Wordt er minder dan 10 vierkante meter van de gemeentegrond gebruikt en voor korter dan een week, dan kost een vergunning 50,- euro aan leges. De overige vergunningen betaalt men 210,- euro aan leges. Daarnaast betaalt men precariobelasting voor het gebruik van gemeentegrond. In 2019 is de precario 1,01 euro per vierkante meter / per week.

De gemeente zou hier extra toezicht op gaan houden. Een boete van 240 euro als je geen vergunning hebt aangevraagd.


20190613155527.jpg

20190613155528.jpg

20190613155529.jpg

20190613155530.jpg

20190613155531.jpg